Skip to main content

W drugiej połowie października uczestniczyliśmy w 38 spotkaniu MCCE IST / Rail Ops w Tallinie.

Konferencja dotyczyła aktualizacji procedur i zasad transportu lądowego. Ponadto omówiono organizację transportu kolejowego oraz dostępność wagonów i ramp kolejowych.

Podczas spotkania tylko trzech zaproszonych gości miało możliwość zaprezentowania swoich firm i możliwości w zakresie organizacji transportów wojskowych. My, jako jedyni omawialiśmy i prezentowaliśmy najważniejsze aspekty transportu ponadgabarytowego. Było to dla nas ogromnym wyróżnieniem, szczególnie, że omawiane treści wzbudziły duże zainteresowanie.